Τουρισμός, Πολιτισμός, Πρωτογενής τομέας: Μαζί Μπορούν!