Μεν. Μποκέας: «Κυρώσαμε το Σχέδιο πόλης Αγίας Μαρίνας.»